Lægeattest til kørekort

Når du bestiller en tid til kørekortsattest, skal du oplyse, at konsultationen drejer sig  om en lægeattest til kørekort. Desuden skal du fortælle, hvis du har diabetes.

Via selvbetjeningsportalen kan du bestille tid ved en af lægerne.

Kørekort til 1. gangs billister 17-18 årige – Pris 500 DKR incl moms, som skal betaltes i receptionen.

Hvis du er 75 år eller ældre, kan du ikke bestille tid til fornyelse af kørekort på selvbetjeningsportalen. Du bedes i stedet for kontakte os via telefon med henblik på tidsbestilling.

Attesten koster 500,00 kr., som skal betales i receptionen. Prisen er inkl. moms.

Du skal medbringe det billede, du vil have på dit kørekort. Vi tager IKKE imod dankort, men der kan betales med kontanter eller mobilepay.

Hvis du har briller eller kontaktlinser på, når du kører bil, skal du tage dem med. I forbindelse med lægeattesten skal der foretages en synstest først uden og derefter med dine briller eller dine kontaktlinser.

Vi beder dig komme 10 minutter før den aftalte konsultationstid, da du selv skal udfylde den første side på kørekortattesten. Henvend dig i receptionen, når du kommer, så du kan få udleveret attesten. Du kan udfylde den i venteværelset.

Fornyelse af kørekort fra 70 år og til 74 år

Nye kørekortsregler gældende fra 1. marts 2015.

Fornyelse af kørekort ved 70 år kræver ikke længere en lægeerklæring.

Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven af betydning for alle, som fylder 70 år. For de fleste bilister gælder, at kørekortet udløber, når man bliver 70 år. Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på et kørekort, men det kræver ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet. Man kan, ved henvendelse til Borgerservice, få kørekortet fornyet til man er 75 år.

Fornyelse af kørekort fra 75 år og fremefter

I forbindelse med fornyelse af kørekort hos ældre, foretager en af vores sygeplejersker altid en kognitiv screeningstest, før du kommer ind til lægen.

Fornyelsen sker normalt for disse perioder:

  • 75 år med 2 år, dvs. til og med 77 år
  • 77 år med 2 år, dvs. til og med 79 år
  • 77 år med 2 år, dvs. til og med 81 år
  • 81 år og senere med 1 år ad gangen

Læs mere her.


Ansøgning om enkelttilskud til medicin

Til de fleste slags medicin får alle automatisk tilskud, når lægen ordinerer medicinen. Det gælder dog ikke alle slags medicin. I nogle tilfælde kan du nemlig kun få tilskud, hvis du har en særlig bevilling fra sundhedsstyrelsen. Denne bevilling kaldes enkelttilskud.

Honoraret for lægens arbejde med at skrive ansøgningen til sundhedsstyrelsen om enkelttilskud dækkes ikke af sygesikringen. Lægen skriver kun denne ansøgning, hvis du ønsker at søge om enkelttilskud.

Honoraret til enkeltansøgninger er 200,00 kr. Prisen er inkl. moms.


Mulighedserklæring/Sygefravær på arbejde

Mulighedserklæring er en lægeerklæring ved sygefravær på arbejdsplads

Sygemeldte medarbejdere har efter sygedagpengeloven pligt til at få udfærdiget en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver forlanger det. Denne lægeerklæring hedder en mulighedserklæring.

En mulighedserklæring består af to dele.

1.del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og arbejdsgiver. Det er arbejdsgiver, der skal indkalde medarbejder til denne samtale.

2. del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og egen læge. Det er medarbejder, der skal bestille en tid i Lægehuset til denne samtale. Husk at fortælle, når du bestiller tid, at det drejer sig om en mulighedserklæring. Du skal medbringe mulighedserklæringen, og 1. del skal være udfyldt.

Lægens honorar er 600,00 kr. Arbejdsgiver har pligt til at refundere hele beløbet.

Læs mere om mulighedserklæringen her:

Arbejdsmarkedsstyrelsens guide for medarbejders sygefravær kan læses her.

Mulighedserklæringen kan udskrives her.


Lægeattest til A-kasse

Attesten anvendes, når ansat pga. sygdom må opsige, har opsagt eller afvist et arbejde. Attesten anvendes bl.a. til eventuelt at undgå karantæne og til at attestere, at et arbejde med fx allergifremkaldende materialer eller fysisk belastende arbejde mv. er til skade for patienten. Der kan også være tale om anden indskrænkning i arbejdsevnen. Desuden anvendes attesten ved afvisning af arbejde pga. helbredsproblemer.

Du skal medbringe blanketten fra A-kassen. Første del af attest skal være udfyldt, før du kommer til lægekonsultationen

Honoraret er 453,00 kr. Du skal selv betale hele beløbet.


Lægeattest ved sygdom i forbindelse med undervisning og eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen og har brug for en lægeattest, skal du kontakte Lægehuset samme dag.

Hvis du har meget sygefravær under din uddannelse, kan skolen anmode dig om en lægeattest.

Til begge typer attester, skal du have en tid til en lægelig vurdering i Lægehuset for at få skrevet attesten.

Honoraret for lægeattesten er 300,00 kr. Du skal selv betale hele beløbet.


Forhåndstilsagn før rejse

Tjek din rejseforsikring, når du skal til udlandet

En rejseforsikring dækker ofte nødvendige udgifter til lægebehandling og indlæggelse på hospital ved akut sygdom og tilskadekomst samt lægeordineret hjemtransport. Desuden er lægeordineret transport til og fra behandlingssted, eventuel overflytning, og udgifter ved dødsfald under rejsen dækket.

Akut dækningsberettiget sygdomer nyopstået sygdom, eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en eksisterende eller stabil kronisk sygdom.

En rejseforsikring dækker ikke uventet forværring af en eksisterende eller kronisk sygdom, hvis lidelsen inden for de sidste 6 måneder op til afrejsen har medført:

  • Hospitalsindlæggelse
  • Vurdering/behandling hos læge uden for almindelig kontrol
  • Ændret medicinering

Du kan søge skriftligt forhåndstilsagn før rejsen ved dit rejseforsikringsselskab. Kontakt forsikringsselskabet. De har specielle ansøgningsformularer til forhåndstilsagn. Første del af ansøgningen skal du selv udfylde. Du skal bestille tid ved læge til anden del af ansøgningen, da denne del er en lægeattest. Husk at fortælle, når du bestiller tid, at det drejer sig om en ansøgning om forhåndstilsagn. Du skal den medbringe din ansøgning, og første del skal være udfyldt.

Honoraret for lægeattesten til ansøgning om forhåndstilsagn er 625,00 kr. inkl. moms.

Rejsende over 70 år. Ved rejser uden for EU/EØS eller over 1 måneds varighed i EU/EØS skal rejsende, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år under rejsen, indsende en helbredserklæring, der inden rejsen skal godkendes af den rejsendes forsikringsselskab. Denne helbredserklæring skal du selv udfylde. For rejsende over 75 år vil nogle forsikringsselskaber derudover have en lægeattest.

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere.

Honoraret for lægeattesten er 625,00 kr. inkl. moms.


Attest i forbindelse med afbestilling af rejse pga. sygdom

Hvis sygdom hos dig selv eller dine nærmeste pårørende forhindrer dig i at gennemføre en betalt rejse, og du har en afbudsforsikring, bør du straks henvende dig til dit forsikringsselskab, der vil bede dig snarest om at få lavet en lægeattest for at kunne få oplysninger om sygdommen.

Attesten kan indhentes af rejseforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber, men ikke af rejsebureauer.

Honoraret for lægeattesten er 625,00 kr. incl. moms. Beløbet skal du selv betale.


Attest til anmeldelse af kritisk sygdom

Flere forsikringsselskaber tilbyder forsikring mod kritisk sygdom, som indebærer, at forsikringstagerne ved kritisk sygdom kan få udbetalt et bestemt beløb i relation til den alder, hvor sygdommen opstår.

Ved udbetaling af et beløb i forbindelse med “Kritisk sygdom” anmoder forsikringsselskaberne normalt om en lægeerklæring, idet der foreligger “en forsikringsbegivenhed”.

Honoraret for denne lægeattest er 625,00 inkl. moms.

Du kan forespørge dit forsikringsselskab, om det vil refundere beløbet.


Parkeringskort for personer med handicap

Foreningen Danske Handicaporganisationer vejleder på deres hjemmeside om handicapparkeringskort.

Her kan du også finde et ansøgningsskema.

Du skal selv udfylde side 1.

Medmindre du har en bilbevilling eller er optaget i den individuelle handicapkørsel, skal din læge udfylde side 2, der er en lægeerklæring om dine helbredsforhold. Den udfyldte side 1 skal medbringes.

Honoraret for lægeattesten er 400,00 kr. incl. moms.


Lægeerklæring vedrørende værgemål

Honoraret for denne test er 1000,00 – 3000,00 kr,- afhængig af lægens tidsforbrug.


Frihåndsattest

Honoraret for denne attest afhænger af omfanget af lægens tidsbrug.

Lille frihåndsattest koster 500,00 kr. incl. moms

Mellem frihåndsattest koster 875,00 kr. incl. moms.

Stor frihåndsattest koster 1250,00 kr. incl. moms.