Det er desværre ikke muligt at skaffe influenzavacciner i øjeblikket. Vi har ingen status på hvornår de igen er på lager. Vi beklager dette rigtig meget. 

Influenzavaccine: 

Hvem bør vaccineres mod influenza?

Vaccination mod influenza giver især mening til folk over 65 år, folk med kroniske sygdomme og sygdomme i immunforsvaret, folk med svær overvægt samt gravide i 2. og 3. trimester. Vaccinen kan gives gratis – også hos os – til folk der tilhører ovenstående grupper fra den er tilgængelig fra 1. oktober til og med 31. januar 2021 (for gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres hustandskontakter dog til udgangen af februar 2021). 

Hvilke bivirkninger er der til vaccination mod influenza?

De hyppigste bivirkninger til injektionen er milde reaktioner ved indstiksstedet (ømhed, rødme, hævelse), som forsvinder efter få døgn. Desuden kan der forekomme feber, hovedpine og almen utilpashed. Der er ikke risiko for at få influenza på grund af vaccinen.

Pneumokokvaccine

ALLE OVER 65 kan nu få pneumokokvaccinen GRATIS

Den 22. april 2020 træder et tilbud i kraft om gratis vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine til en række risikogrupper, som i forvejen har tilskud til den pågældende vaccine. Når det gratis program træder i kraft, bortfalder tilskuddet, dog med undtagelse af gruppen af personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med en FEV1 på mindre end 40 %, som ikke i første omgang bliver omfattet af det gratis tilbud, medmindre de er 65 år eller ældre.

Den 23-valente pneumokokvaccine beskytter mod 23 typer af pneumokokbakterier, som kan være anledning til lungebetændelse, meningitis og blodforgiftning. Risikogrupperne har en højere risiko for at blive alvorligt syge af pneumokokker, enten på grund af deres alder, eller fordi de har en anden sygdom i forvejen.

Grupperne fremgår af Bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper, og Sundhedsstyrelsen vil, i forbindelse med at tilbuddet træder i kraft, udstede en vejledning, der specificerer ovenstående risikogrupper.

Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 13-valent 

I forbindelse med, at et gratis vaccinationsprogram med den 23-valente pneumokokvaccine træder i kraft den 22. april 2020, er Sundhedsstyrelsen gået i gang med at revurdere, hvilke grupper der fortsat skal have klausuleret tilskud til den 13-valente vaccine. Indtil denne vurdering er afsluttet, kan nedenstående grupper fortsat få tilskud.

Personer med:

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forvente

Personer under 18 år med:

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Tilhører du en af risikogrupperne, eller er du i tvivl, og ønsker du at blive vaccineret, kontakt da klinikken for at aftale en tid.

Venlig hilsen

Lægehuset Østerstrand