Vi assisterer ikke for tiden til udenlandsrejsevaccination. Vi henviser til flg sted:

Danske Lægers Vaccinations Service

www.sikkerrejse.dk